Posts Tagged ‘แช่แข็ง’

อาหารแช่แข็ง

นักโภชนาการบอกว่า อาหารที่ดีที่สุดคืออาหารสดใหม่ คำถามจึงมีว่าอาหารแช่แข็งยังมีสารอาหารอยู่บ้างหรือไม่ มากน้อยเท่าไร แม่บ้านสมัยนี้ไม่มีเวลาแม้แต่จะหุงข้าว ซื้อกินก็ไม่สะดวกและไม่อร่อย เห็นอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปมีขายมากขึ้น ในห้างมีส่วนอาหารแช่แข็งให้เลือกมากชนิด ที่ขายดีเป็นข้าวแกงต่างๆ กินอิ่มพอดีมื้อหนึ่งสำหรับคนทั่วไป ถ้าอุ่นตามคำแนะนำบนกล่อง จะได้อาหารอร่อยร้อนๆ อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา