Posts Tagged ‘แคลอรี’

กี่แคลอรี่จึงจะพอ

เมื่อเห็นฉลากอาหารบอกว่าทั้งกล่องให้ ๔๐๐ แคลอรี่ คุณคิดว่ามากหรือน้อย กินแล้วจะอ้วนไหม ฉลากที่กล่องหรือกระป๋องหรือซองบรรจุอาหาร จะบอกข้อมูลทางโภชนาการ ให้ผู้บริโภคพิจารณาดูว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ ซื้อมาแล้วจะกินได้มากน้อยเพียงไร สิ่งที่อาหารทุกชิ้นให้ข้อมูล คือพลังงาน อ่านเพิ่มเติม