Posts Tagged ‘เด็ก’

เด็กหากินเอง

ผู้หญิงทำงานเก่งไม่ใช่เรื่องแปลกอีกแล้ว เมื่อมีธุระต้องไปติดต่อในสถานที่ราชการจะเห็นพนักงานส่วนมากเป็นผู้หญิง ครูสอนชั้นประถมและมัธยมศึกษาเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิง นักข่าวที่สัมภาษณ์บุคคลสำคัญ พนักงานขายของในตลาดและในห้าง แม้แต่ช่างก่อสร้างก็เป็นผู้หญิง แน่นอนเมื่อลูกกลับจากโรงเรียน คุณแม่จำนวนมากยังไม่เสร็จงาน ยังไม่ได้กลับบ้าน เด็กๆหิวต้องหาของกินเอง อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา