Posts Tagged ‘เครื่องดื่ม’

เครื่องดื่มสุขภาพ

น่ายินดีแทนพ่อแม่เด็กๆในสหรัฐอเมริกา บริษัทน้ำอัดลม ตกลงที่จะไม่ขายในโรงเรียน น้ำอัดลมมีแต่น้ำตาลกับกาซในน้ำ เป็นเครื่องดื่มแคลอรี่สูง ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ให้โทษ ทำให้ฟันผุและทำให้อ้วนแต่ไม่แข็งแรง เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของเจ้าของกิจการยักษ์ใหญ่ รายได้มากมายมหาศาล รายได้ส่วนหนึ่งมาจากเด็กนักเรียน จำนวนมากกว่าล้านคน การไม่ขายในโรงเรียนจะลดรายได้ไปมาก แต่เขายอมรับว่าเป็นสิ่งอันตรายสำหรับเด็ก ไม่ควรมีขายในโรงเรียน ให้ขายได้แต่เครื่องดื่มสำหรับลดน้ำหนัก และเครื่องดื่มนม อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา