Posts Tagged ‘ผลไม้’

ผลไม้แต่งโต๊ะอาหาร

หน้าแล้งเป็นฤดูกาลของผลไม้ หน้าฝนพืชแตกใบอ่อน เติบโตสมบูรณ์ เมื่อสมบูรณ์เต็มที่แล้ว หน้าหนาวพืชจะมีดอกออกผล ในหน้าร้อนผลไม้ต่างสุกพร้อมๆกัน คนไทยโชคดีมีผลไม้อร่อยให้เลือกกินได้มากมาย นอกจากจะเป็นอาหารว่างและอาหารหวาน ที่อร่อยและมีประโยชน์ ผลไม้ยังมีความสวยงาม จัดตกแต่งอาหารและแต่งโต๊ะได้ อ่านเพิ่มเติม