Posts Tagged ‘จุลินทรีย์’

แขกไม่ได้รับเชิญ

อาหารหน้าตาดีๆ กลิ่นหอม รสอร่อย อาจจะมีเชื้อโรคปนมา ทำให้เกิดโรคโดยที่เราไม่รู้ตัว ทุกคนคงเคยป่วยเพราะกินอาหารไม่สะอาดกันแล้ว อาการติดเชื้อจากอาหารอาจจะเป็นอาการปวดท้อง ท้องเดิน ถ่ายอุจจาระบ่อย ถ่ายเป็นน้ำ บางทีมีเลือดปนมาในอุจจาระ บางทีเป็นไข้ด้วย โรคบางอย่างเป็นอันตรายมาก เช่นโรคตับอักเสบ ติดเชื้อจะป่วยนาน อ่อนเพลียมาก เชื้อโรคในอาหารส่วนมากมาจากที่บ้านของเราเอง การเลือกซื้อ การประกอบอาหาร และการเก็บรักษาอาหาร ช่วยป้องกันโรคที่มากับอาหารได้ อ่านเพิ่มเติม